Gokartsporten

En racing gokart er av et helt annet kaliber enn en leiegokart.  Selv om det er morsomt å kjøre leiegokart for første gang, og det går relativt fort, har en racing gokart akselerasjon og toppfart i en helt annen klasse.

Gokartkjøring er en motorsport/bilsport, og er underlagt det samme reglementet (om enn tilpasset) som alle andre bilsportgrener.  Øverste instans er FIA (den internasjonale bilsportorganisasjonen) som også lager regelverket for F1, Rally, m.m.  Det nasjonale bilsportreglementet er laget fra dette, og delt inn i ulike bilsports grener der gokart er en av disse.

Det settes altså helt andre og strengere krav (både til utøvere, klubber og anlegg) enn det gjøres for utleiekjøring. 
Det betyr ikke at man trenger førerlisens for å få prøve en racing gokart på banen vår, men det kreves i så fall utstedelse av en engangslisens fra treningsansvarlig på banen.  Hensikten med dette er å sikre at vedkommende får tilstrekkelig informasjon om kjøreregler, sikkerhet og teknisk relevant stoff.  Kjøringen skal også foregå under oppsyn av en treningsansvarlig og instruktør.
Dette gir en introduksjonsmulighet til å motorsporten, og gjør det mulig å prøvekjøre en gokart man vurderer å kjøpe.

Rutinemessig treningskjøring kan imidlertid ikke gjennomføres med en serie engangslisenser.  Skal man begynne å kjøre, er det ingen vei utenom et førerlisenskurs.  Slike arrangeres i regi av klubben, og avvikles i løpet av en ettermiddag.  Kurset inneholder en teoridel med en påfølgende test, og avsluttes med praksis på banen der man øver på flaggregler og sikker kjøring.

Følgende papirer må være i orden før trening hos oss:

  • Betalt medlemskontingent i Bodø Gokartklubb
  • Debutant/førerlisens utstedt av NBF
  • Vognlisens utstedt av NBF
  • Gokart tilfredsstiller tekniske krav til klassen (Homologiseringsdokument)
  • Betalt treningsavgift

Banen

Banen er av NBF godkjent til organisert treningskjøring.
Banen er ca 750 m, og inneholder alle elementene en utfordrende racingbane bør ha.  Den har et høyhastighets langstrekk, høyhastighetskurver i kombinasjon med teknisk krevende lavhastighets S-svingkombinasjoner.  På denne banen skiller gode førere seg ut. Det er flere av våre beste førere som klarer bedre rundetider enn mindre trente førere i høyere ytelsesklasser klarer.  Dette er svært utfordrende og morsomt. Våre mest aktive førere kjører konkurranser på et utall baner i Nord-Sverige (www.norrlandscup.se) gjennom hele racing-sesongen, og hevder seg godt.  Mye av grunnlaget for denne suksessen skyldes vår teknisk krevende bane her hjemme.

Norge har i motsetning til våre nære naboland, hatt liten tradisjon for motorsport og racing.  Dette er store breddeidretter både i Sverige og ikke minst Finland, som i alle år har hatt utøvere i eliteklassen i alle store motorsporter (som blant annet Rally og Formel-1).
Nesten alle disse superstjernene har startet i gokartklassen.  Det finnes også F-1 førere som har blitt rekruttert direkte fra gokart.

Det er nemlig fra gokart fabrikkteamene høster stortalentene, og inngår langvarige sponsoravtaler.

Vi har sannsynligvis ennå ikke møtt våre største talenter i klubben ettersom dette er en relativt ny sportsgren i Nord-Norge!

Velkommen som aktivt medlem i vår klubb!


Hva trenger du for å starte med gokart?

1. Medlemskap i en gokartklubb tilsluttet Norges Bilsports Forbund (NBF) f.eks Bodø gokartklubb.
2. Førerlisens: Vi arrangerer lisenskurs flere ganger i løpet av sesongen. Lisenskurs går som regel over to kvelder.
3. Ledsager: Er du under 18 år må du alltid ha med ledsager med egen førerlisens eller ledsagerlisens.
4. Gokart: Du må ha egen gokart. Før du kjøper brukt gokart: Snakk med noen i din lokale gokartklubb, en seriøs forhandler eller aktiv utøver. Gokarten må ha vognlisens selv om du bare skal trene.
5. Kjøreutstyr: Hjelm med visir, kjørehansker som dekker over håndledd, sko som dekker ankelen og kjøredress. Kjøper du brukt gokart, spør om selgeren kan avse noe pent brukt kjøreutstyr.
6. Henger eller varebil: For å frakte gokarten til og fra gokartbanene. Man kan normalt ikke oppbevare gokarten på banen.
7. Treningsavgift: Priser finnes på web sidene. 

Før du kjøper gokart er det lurt å sjekke hvilke klasser du har lov til å kjøre i forhold til alder. Under ser du noen av gokartklassene godkjent for løp i forhold til gjeldende aldersgrenser. Er du usikker  på dette med klasser og alderstrinn så ta gjerne en tur til oss på banen å snakk litt med de erfarne i miljø så slipper du å bomme.


Klasser i gokart

Det finnes en rekke klasser i gokart, og noen av disse har ulike navn i ulike land. De mest brukte konkurranseklassene er stort sett lik fra land til land, og de ypperste eliteklassene er like. For en komplett oversikt over klassene er det best å gå inn på Norges Bilsport Forbund sine nettsteder. For de som tenker å kjøre løp i Sverige (Norrlandscup) så er det også relevant å sjekke Sveriges Bilsport Forbund sine nettsider.

Under har vi listet de klassene som er mest aktuelle her hjemme og i Sverige:

Formel Cadetti:
Minimumsalder 6 år
Max 60cc

Formel Micro (Sverige):
Minimumsalder 8 år
Maks 95cc

Formel Mini:
Minimumsalder 10 år
Max 95cc

Junior 60 (Sverige):
Minimumsalder 10 år
Max 60cc

Junior 125:
Minimumsalder 13 år
Motortype Rotax FR 125cc (Sverige) og andre er tillatt

Senior 125:
Minimumsalder 15 år
Motortype Rotax FR 125cc og andre er tillatt

Formel Production:
Minimumsalder 15 år
Max 250cc 4-takts væskeavkjølt

KZ-2: 
Minimumsalder 15 år
max 125cc
3 - 6 gear

Selv om mange av klassenelistet her viser 125cc, er det stor forskjell på ytelse i disse klassene.  Ytelsen kan variere fra ca 20hk til 45+ hk innen 125cc segmentet.  I tillegg til ytelsesbegrensninger innen hver spesifikke klasse, er det også spesifikke nedre vektgrenser som må overholdes (vekt av kart m/fører). For eksempel er junior125 og senior125 begge girfrie 125cc karter.  Det er imidlertid ulike ytelse/vekt/dekk/bremser/rammekrav innen hver klasse.

Rotax er den største "semiprofesjonelle" klassen i Europa og USA.  I denne klassen er det knallhard konkurranse grunnet det enorme antallet førere som deltar. Målet er å blir lagt merke til og bli plukket opp av fabrikksteamene.  Flere Formel-1 team sponser internasjonale klasser ettersom dette er klassene de rekrutterer førere fra.

KZ2 er en annen populær internasjonal klasse.  Denne klassen har manuell 6-trinns girkasse og blir følgelig den raskeste kartingklassen.  Girkassen muliggjør å holde optimum turtall uavhengig om man kjører i "langsomme" S-sving kombinasjoner eller lange høyhastighets rettstrekk.  Dette gir fenomenal akselerasjon og toppfart (0-100 km/t på 2,5 sekunder), men er samtidig mer krevende å mestre.

Det finnes flere klasser enn disse, men disse er de mest brukte konkuranseklassene. Ulike land har en rekke tilleggsklasser som er nasjonalt spesifikke.

For komplett oversikt over klasser gå inn på www.bilsport.no eller www.sbf.se.

2021© Copyright Bodø Gokartklubb